Washington St. Bistro ~ 23 Washington Street, Morristown NJ ~ (973) 267-7425